Protectia datelor cu caracter personal

Protectia datelor cu caracter personal

Informare privind protectia datelor cu caracter personal ale contractantiilor

Aer Comprestim SRL, cunoaste importanta datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate (clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Aer Comprestim administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului si achizitionarii serviciilor si a produselor Aer Comprestim SRL. Daca aveti orice intrebare privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteti consulta Politica de confidentialitate.

1. Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dvs. cu caracter personal:

Avand in vedere calitatea dumneavoastra de reprezentant legal, imputernicit sau persoana de contact, va prelucram datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • executarea contractului incheiat cu entitatea juridica in numele careia actionati;
 • conformarea cu normele, reglementarile legale, codurile de conduita sau ghidurile aplicabile sau in vederea aplicarii legii si cooperarii cu autoritatile competente (inclusiv, dar fara a ne limita la, autoritatile fiscale si judiciare).

Va prelucram datele cu caracter personal in vederea executarii contractului cu entitatea juridica in numele careia actionati (care include si interactiunile anterioare semnarii acestuia) si pentru indeplinirea obligatiilor noastre in calitate de parte contractanta.
In plus, va prelucram datele cu caracter personal in vederea satisfacerii unor interese legitime, de exemplu: prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;

 • in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la, redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare incheierii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;
 • cooperarea cu autoritatile si institutiile publice;
 • gestionarea si pregatirea rapoartelor interne, solicitarea de informatii/raspunsuri sau participarea la sondaje, precum si efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice sau in alte scopuri, astfel incat sa ne putem stabili produsele, sa intelegem comportamentul clientilor, preferintele si tendintele pietei si pentru a revizui, dezvolta si imbunatati calitatea produselor noastre.

2. Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal

In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, Aer Comprestim SRL , poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai Aer Comprestim(cum este cazul companiilor cu care Aer Comprestimse afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare)
 • furnizori de servicii (de marketing, servicii de plata / bancare sau alte servicii), inclusiv entitati care asista Aer Comprestimin prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (Parchet, Politie, Instantele Judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din acelasi grup , precum si dvs. ca persoana vizata in contextul exercitarii dreptului dvs. de acces.

3. Datele inregistrate de Aer Comprestim nu se vand catre terti si sunt folosite doar in scopul imbunatatirii serviciilor Aer Comprestim.

Prin citirea prezentei Politici ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:

 • de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de interventie asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii-in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare;
 • de a va adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari ale legislatiei in materie.

Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre Aer Comprestim la adresa de e-mail : office@aercomprestim.ro sau ne puteti scrie la urmatoarea adresa : Str. Martir Marius Ciopec, nr.12, sc. C, ap. 14 , Timisoara, Romania. Nu facem o prelucrare automata a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

4. Perioada de pastrare

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data incetarii relatiei contractuale) sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

5. Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.